Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo,

Wszystkim, którzy tworzyli i tworzą samorząd, w szczególności byłym i obecnym Przewodniczącym Rady Miejskiej, Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim, Zarządom Osiedli, a także byłemu Burmistrzowi Zbigniewowi Stradomskiemu składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, święto, które upamiętnia pierwsze wolne wybory samorządowe z 1990 roku. Ustanowione zostało przez Sejm RP, by wyrazić szacunek i uznanie „ludziom, którzy podjęli trud działania dla wspólnego dobra(…)”.

W dniu 30. rocznicy wolnych wyborów samorządowych, naszym zadaniem jest tak służyć lokalnej społeczności, by nadal spełniać pokładane w nas nadzieje.

Jestem głęboko przekonany, że dorobek pokoleń, lokalne więzi, patriotyzm, samoorganizacja, ciągła praca, samodoskonalenie i służba ludziom wciąż mają największe znaczenie dla budowy silnej Polski i silnego samorządu.

Dziękuję każdemu z Was, że swoim talentem, kreatywnością, zaangażowaniem i pracą służycie Gminie Kalwaria Zebrzydowska i jej Mieszkańcom. Dziękuję również przedstawicielom organizacji pozarządowy, stowarzyszeniom, a także mieszkańcom reprezentującym rzemiosło i biznes, a także Ojcom Bernardynom, Bonifratrom i księżom z dekanatu kalwaryjskiego za wszelkie przejawy życzliwości.

Przed nami kolejne wyzwania, życzę Wam zapału, ale też wytrwałości oraz wielu sukcesów, by nasza wspólna praca dla  lokalnej społeczności przynosiła jak najlepsze efekty. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wysiłek wkładany w pracę ofiarowaną lokalnej społeczności i życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Augustyn Ormanty

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej