Nowa Sala Sesyjna i biura archiwum

Zakończono prace związane z przebudową i remontem pomieszczeń po byłym banku PKO w Kalwarii Zebrzydowskiej na salę obrad i archiwum.

Dokonano miedzy innymi  przebudowy i adaptacji głównej sali byłego banku na salę sesyjną, a także przebudowę i adaptację pomieszczeń na archiwum i pomieszczenia archiwisty.

Dzięki dokonanej przebudowie powstała Sala Sesyjna jakiej w Kalwarii Zebrzydowskiej brakowało, przygotowano też biura dla Przewodniczącego Rady Miejskiej  i pracowników Biura Rady Miejskiej. Powstało też archiwum z pomieszczeniami dla archiwisty, powstał też nowy parking.

Zakres prac obejmował również: - przebudowę istniejących toalet na toaletę damską i męską, - przebudowę korytarza, - poszerzenie korytarza, - poszerzenie drzwi wejściowych od strony placu wewnętrznego, - wymianę starych okien na nowe aluminiowe w kolorze białym, z zachowaniem podziału okien na kwatery, - konserwację krat okiennych, - dokonano wyposażenia pomieszczeń.

Wykonawcą zadania był  Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Barzycki ze Stryszawy. Wartość robót wg zawartej umowy i aneksu do umowy z wykonawcą wynosi 1 mln 250 tys. zł brutto.

Dokonano odbioru technicznego w którym udział wzięli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Prezydium Rady Miejskiej w Piotr Janusiewicz, Piotr Kumor, Paweł Hebda, wykonawca Mieczysław Barzycki, inspektor nadzoru Mateusz Pająk, pracownicy Urzędu: sekretarz Renata Borończyk, kierownik biura rady Elżbieta Kożuch, Stanisław Kosek kierownik Referatu Inwestycji.