Informacja w zakresie otwarcia placówek oświatowych

Po przeprowadzeniu niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w placówkach oświatowych, od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie szkoły z terenu gminy będą mieć możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa tj. m.in. ograniczeniem liczby uczniów przebywających w jednej sali lekcyjnej.

Informacja dotycząca planowanego uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych w klasach I-III od 25 maja 2020 r. na terenie  Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym - 15 uczniów
  • Szkoła Podstawowa w Brodach - 13 uczniów
  • Zespół Szkół Nr 1 w Kalwarii Zeb. - 7 uczniów
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich - 4 uczniów
  • Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Górnym - 3 uczniów
  • Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach – brak chętnych uczniów
  • Zespół Szkół Nr 6 w Leńczach – brak chętnych uczniów
  • Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim – brak chętnych uczniów
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stanisławiu Dolnym – brak chętnych uczniów
  • Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach – brak chętnych uczniów

Ogółem uczniów  w szkołach podstawowych w klasach I- III – 660, chętnych uczniów do udziału w zajęciach od 25 maja 2020 r. -  42, co stanowi 6,36 %.