Wsparcie przedsiębiorców

Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęła decyzję o przedłużeniu  terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i w czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, do dnia 30 września 2020 roku.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 uchwały, oraz formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr XVI/179/20 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Burmistrz Miasta udziela pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez obniżenie czynszu za najem pomieszczeń i dzierżawę gruntów stanowiących własność lub  użytkowanie wieczyste Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia szczególnej pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez obniżenie czynszu za najem pomieszczeń i dzierżawę gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2