Film "Polska Jerozolima" ze wsparciem Narodowego Centrum Kultury

Prace na planie filmu „Polska Jerozolima” zmierzają ku końcowi. W najbliższym czasie jeszcze zostaną zrealizowane zdjęcia uzupełniające. Zaawansowane są także prace studyjne i postprodukcja na montażu oraz opracowanie oryginalnej muzyki dla tego dzieła.


W tym roku ostatecznie produkcja spotkała się z zainteresowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które postanowiło wesprzeć twórców poprzez znaczący udział i nadzór Narodowego Centrum Kultury. Współpraca z tak znaczącym podmiotem będzie gwarantować wysoki poziom artystyczny projektu filmowego oraz możliwość dotarcie do szerokiego grona widzów, również poza granicami Polski.

Burmistrz Miasta spotkał się z głównym reżyserem Mirosławem Krzyszkowskim, a także dziennikarzem i publicystą Markiem Zającem, który będzie jednym z narratorów dokumentu. Rozmawiano min. o promocji filmu, jego dystrybucji i możliwym udziale w tych działaniach gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przypomnijmy, że prace nad projektem „Polska Jerozolima” rozpoczęły się początkiem 2019 rok z inicjatywy Fundacji Wiara i Prawda. Także w tym roku w produkcję jako główny partner Fundacji włączył się czynnie klasztor ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Arcybractwo Miłosierdzia z Krakowa (którego Mikołaj Zebrzydowski był głównym fundatorem), Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach oraz także czynnie Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Zainteresowanie wyraziła także Lanckorona, która również wspomaga twórców także merytorycznie. Zdjęcia do filmu realizowano w Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, Brodach, Lanckoronie, w okolicach Kopytówki i Marcyporęby, a także niezwykle ciekawe dla projektu ujęcia w Jerozolimie i Bożym Grobie (dzięki wsparciu merytorycznemu klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Film będzie opowiadał historię powstania Kalwarii Zebrzydowskiej, jej fundatorów oraz prezentował współczesny fenomen pielgrzymkowy i duchowy tego miejsca, zarówno w warstwie historycznej, jak i współczesnej.

Film docelowo będzie zrealizowany także w wersji angielskiej, aby mógł dotrzeć do szerokiego grona widzów na całym świecie.

Warto dodać, że Województwo Małopolskie dzięki wsparciu Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego przyznało Gminie Kalwaria Zebrzydowska środki między innymi z przeznaczeniem na pomoc przy realizacji projektu „Polska Jerozolima”, którego głównym bohaterem jest Mikołaj Zebrzydowski.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska czynnie wspiera, także merytorycznie, realizowany projekt z nadzieją na powstanie wysokiej jakości dzieła.