Wyniki konkursu "Jan Paweł II - Pielgrzym Kalwaryjski"

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym zorganizowały konkurs pt. "Jan Paweł II - Pielgrzym Kalwaryjski". Patronat honorowy nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty.

W konkursie udział wzięli uczniowie z naszej gminy: 54 - ze szkół podstawowych (SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym, SP w Barwałdzie Górnym, ZS nr 1 Kalwarii Zebrzydowskiej, ZSP w Stanisławiu Dolnym Dolanach, SP w Leńczach, ZSP w Zarzycach Wielkich, ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim) i 1 - z Przedszkola w Podolanach. Najwięcej uczestników zgłosiło się ze SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym (23), z ZS nr 1 z Kalwarii Zebrzydowskiej (11) oraz ze SP w Barwałdzie Górnym(10).

W kategorii I klasy 0-II byli to: Jakub Kleszcz, Nina Ciernia, Robert Bołdys, Kacper Wójcik, Wiktoria Elżbieciak, Zuzanna Bołdys, Zuzanna Mularczyk, Kamila Mecha, Amelia Wawro, Aleksandra Pająk, Julia Latoń, Kacper Wyka, Jakub Mirocha, Karolina Pindel, Mateusz Gałuszka, Emilia Wicher, Marta Synowiec.

W kategorii II klasy III-V swoje prace przesłali następujący uczniowie: Aleksandra Guzdek, Aleksandra Wysogląd, Eliza Kowalczyk, Gabriela Kleszcz, Klaudia Guzdek, Karolina Mularczyk, Filip Sarapata, Adrian Pawlik, Dominik Korzeniowski, Gabriela Dudoń, Małgorzata Gałuszka, Natalia Gębala, Patryk Serwin, Lena Gielas, Franciszek Ślusarczyk, Julia Szubert, Julia Godula, Wiktoria Zajączkowska, Zuzanna Paździorko, Maksymilian Dec, Jagoda Godawa, Marcin Komorowski, Wiktor Monica, Krzysztof Oleś, Marcin Baran, Szymon Żołnierek, Martyna Wiśniewska(praca poza kategorią).

Prezentację multimedialną przygotowali: Martyna Wróbel, Martyna Orkisz, Wiktoria Górny, Daniel Wędzicha, Karolina Kuzianik, Maria Studnicka, Angelika Sulka, Amelia Leńczowska, Aleksandra Góralczyk, Natalia Guzik, Tymon Błachut.

Komisja Konkursowa,w składzie: p. Wanda Sarapata, p. Grzegorz Piotrowski, br. Ryszard Hunek, oceniająca (online) prace plastyczne, wyłoniła laureatów i osoby wyróżnione (bez przyznawania miejsc).

W kategorii I, klasy 0-II
Tytuł laureata zdobyły: Wiktoria Elżbieciak, Zuzanna Mularczyk, Julia Latoń
Wyróżnienia: Robert Bołdys, Emilia Wicher, Karolina Pindel

W kategorii II klasy III-V
Tytuł laureata zdobyli: Szymon Żołnierek, Karolina Mularczyk, Wiktoria Zajączkowska, Filip Sarapata
Wyróżnienia: Franciszek Ślusarczyk, Julia Szubert, Jagoda Godawa, Julia Godula, Małgorzata Gałuszka

W kategorii klasy VI-VIII (prezentacja multimedialna ) Komisja w składzie: p. Katarzyna Słowiak, p. Katarzyna Leja oraz p. Elżbieta Warchał, p. Małgorzata Job-Rozum, p. Jadwiga Żak, przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia:
I miejsce: Karolina Kuzianik
II miejsce: Tymon Błachut
III miejsce: Daniel Wędzicha
Wyróżnienia: Martyna Wróbel, Martyna Orkisz

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej otrzyma każdy uczestnik konkursu. Zostaną one przekazane do szkół i przedszkola. Odbiór po 26 maja (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu odbioru).

Podziękowania

Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustynowi Ormantemu za objęcie honorowym patronatem konkursu.
Serdecznie dziękujemy Komisji Konkursowej, Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom za zaangażowanie i trud.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników konkursu. Niech Wasza praca będzie hołdem złożonym św. Janowi Pawłowi II.

Organizatorzy

 


A. Pająk, klasa 2


A. Wawro, Klasa 1


E. Wicher, klasa 0


J. Kleszcz, klasa 0


J. Latoń, klasa 1


J. Mirocha, klasa 1


K. Mecha, klasa 1


K. Pindel, klasa 0


K. Wójcik, klasa 1


K. Wyka, klasa 2


M. Synowiec, klasa 2


M. Gałuszka, klasa 0


N. Ciernia, klasa 1


K. Bołdys, klasa 0


W. Elżbieciak, klasa 1


Z. Bołdys, klasa 1


Z. Mularczyk, klasa 1


A. Pawlik, klasa 5


A. Guzdek, klasa 3


A. Wysogląd, klasa 3


D. Korzeniowski, klasa 5


E. Kowalczyk, klasa 3


F. Sarapata, klasa 5


F. Ślusarczyk, klasa 4


G. Dudoń, klasa 5


G. Kleszcz, klasa 3


J. Szubert, klasa 3


J. Godawa, klasa 4


J. Godula, klasa 3


K. Guzdek, klasa 5


K. Mularczyk, klasa 3


K. Oleś, klasa 4


L. Gielas


M. Baran, klasa 5


M. Dec, klasa 3


M. Komorowski, klasa 3


M. Wiśniewska, klasa 6


M. Gałuszka, klasa 3


N. Gębala, klasa 5


P. Serwin, klasa 5


Sz. Żołnierek, klasa 4


W. Monica, klasa 4


W. Zajączkowska, klasa 3


Z. Paździorko, klasa 3