Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 21.05.2020 r.

BR.0012.1.2020.E

Kalwaria Zebrzydowska, 14.05.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 21 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 posiedzenie Komisji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Budynku „Stare Kino” przy ul. Mickiewicza 4.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tadeusz Wilk