Okolicznościowa pocztówka

W poniedziałek, 18 maja i przez kilka kolejnych dni, można będzie otrzymać w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także Filiach w Brodach, Leńczach, Przytkowicach i Stanisławiu Dolnym, okolicznościową pocztówkę wydaną z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

Na pocztówce widnieje drzeworyt „Najświętsza Maria Panna Kalwaryjska” wydany przez Władysława Miłkowskiego w Krakowie pod koniec XIX w. oraz medal wykonany przez krakowskiego grafika Piotra Bileckiego, przedstawiający postać Św. Jana Pawła II z okresu ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 r., kiedy odwiedził  również Kalwaryjskie Sanktuarium.

Na awersie pocztówki umieszczono fragment Modlitwy Zawierzenia Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedzianej w Sanktuarium Kalwaryjskim 19 sierpnia 2002 r.

Okolicznościowa karta pocztowa z okazji urodzin Papieża został wydana z inicjatywy prywatnej mieszkańców Kalwarii i część nakładu przekazana dla czytelników Biblioteki.

 

Historia kartek pocztowych sięga połowy XIX wieku.

1 października 1869 pojawiła się pierwsza odkryta „karta korespondencyjna” Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W  1870r.  niemiecki księgarz August Schwartz nadrukował w narożu strony adresowej karty korespondencyjnej ilustrację przedstawiającą artylerzystę. August Schwartz i Heinrich von Stephan wydrukowali w tym czasie serię 25 pocztówek, dającą początek przemysłowi kart widokowych. W tym samym roku  pojawia się w Londynie pierwsza ilustrowana angielska karta korespondencyjna.

Warto wspomnieć, że twórcą słowa pocztówka jest Henryk Sienkiewicz -  pisarz zgłosił je w konkursie na odpowiednik francuskiego wyrażenia oznaczającego kartkę korespondencyjną w dniu 27 listopada 1900 roku.

Stare pocztówki są obiektem pożądania kolekcjonerów. Najstarszą przedstawioną w publikacjach kalwaryjską pocztówką jest pocztówka „Kalwarya” wysłana z Wadowic 17.09.1898 r., która dotarła do Wiednia dzień później, tj 18.09.1898 r. Została przedstawiona przez Piotra Moskałę w „Kalwaryjskim alfabecie” i jest własnością autora.

 

Bogusława Moskała

Dyrektor Biblioteki Publicznej

w Kalwarii Zebrzydowskiej