Pożyczka płynnościowa

W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, małopolscy przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o wsparcie w postaci pożyczki płynnościowej.

Przygotowano pomoc w wysokości do 76 mln zł (w ramach już zawartych umów z pośrednikami - poprzez stosowne aneksy), jednakże nie jest to kwota ostateczna, gdyż po zakończeniu procedury wyboru kolejnych pośredników finansowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (ok. 15 maja 2020 roku) dostępne będą dodatkowe środki w wysokości 35 mln zł. W sumie na pakiet płynnościowy zostanie przeznaczone nawet 111 mln zł.

Ważne Informacje:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa od dnia 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki płynnościowej, uruchomionej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Kwota wsparcia wynosi od 10 tys. zł do 500 tys.
zł.​


* wsparcie udzielane jest w celu finansowania wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej;

* pożyczkobiorca spłaca tylko kapitał pożyczki;

* pożyczka udzielana jest do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki);

* brak wymaganego wkładu własnego;

* brak prowizji od udzielonej pożyczki;

* okres spłaty - do 7 lat;

* karencja w spłacie kapitału - do 6 miesięcy;

* pomoc z tarczy małopolskiej nie wyklucza skorzystania z innych form wsparcia (np. oferowanych w ramach rządowej tarczy antykryzysowej)

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania odbiorcy ostatecznego wsparcia określają regulaminy udzielania pożyczek przygotowane przez poszczególnych pośredników finansowych oraz umowa.​

Docelowo pożyczki udzielane będą również przez innych pośredników finansowych, trwa podpisywanie stosownych aneksów do umów, jak i wybór kolejnych pośredników (o czym mowa powyżej). Co warte jest podkreślenia, pośrednicy już dostępni, jak i przyszli zapewnią rozległą sieć pośrednictwa w Małopolsce (na tym etapie Kraków, Nowy Sącz, Oświęcim, Rabka, Sucha Beskidzka).

Szczegółowe informacje na temat pożyczki płynnościowej dostępne są na stronie Internetowej RPO Funduszy Europejskich Województwa
Małopolskiego:
https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/skorzystaj-ze-wsparcia/pozyczka-plynnosciowa

oraz na stronie banku BGK:
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/malopolskie/
(pożyczka płynnościowa)