Granty przyznane!

W odpowiedzi na przekazane przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pismo z Fundacji Banku Ochrony Środowiska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym wzięła udział w Projekcie Tradycyjny Sad.

Celem projektu Tradycyjny Sad jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w projekcie to niezwykła szansa na pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Projekt Tradycyjny Sad to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie w nowoczesnym projekcie wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Dla 150 szkół, które najlepiej wykonają zadanie przyznany zostanie grant na zakup drzewek owocowych w kwocie 200 zł.

Decyzję o udziale projektu podjęliśmy w lutym, tuż po otrzymaniu pisma. Mimo krótkiego czasu na wykonanie zadań, grupa uczennic klasy ósmej podjęła inicjatywę i postanowiła założyć przyszkolny mini sad.

Pierwszy etap, Rozmawiamy o sadzie, podzielony był na cztery części, z których każda wymagała zrobienia raportów dotyczących konkretnych zadań. Raport nr 1 poświęcony był budowaniu zespołu, raport nr 2 zdobywaniu wiedzy, raport nr 3 zaplanowaniu sadu, a raport nr 4 promocji projektu. Termin złożenia raportów upływał 8 marca 2020, ze względu na pandemię, przesunięto go na 15 marca 2020.

W naszej szkole powstał zespół o nazwie Śliwkowe Ciastko. W jego skład wchodziły uczennice klasy ósmej: lider – Aleksandra Filek oraz członkowie: Martyna Orkisz, Oliwia Kowalczyk, Julia Zamysłowska, Anna Ryłko, Amelia Kucharska, Aleksandra Kruk, Milena Sarapata, Kinga Warchał. Opiekunem grupy została nauczycielka przedmiotów przyrodniczych mgr Magdalena Wilk.

W ramach projektu zespół przygotował: własne logo, kronikę zakładania mini sadu, projekt mini sadu, kosztorys, prezentację multimedialną, przeprowadzona została lekcja, zorganizowano apel dla wszystkich uczniów szkoły oraz spotkanie z okolicznym sadownikiem, a także wykonano ulotkę informacyjną.

Na początku kwietnia przyznano granty dla szkół, które najlepiej wykonały zadania w rapach pierwszego etapu. Śliwkowe Ciastko otrzymało 435 punktów, na 600 możliwych, zajmując 22 miejsce w kategorii uczniów klas VII i starszych ze szkół ponadpodstawowych. Wynik ten pozwolił na otrzymanie grantu w wysokości na kupno drzewek.

Kolejny etap „Zakładamy Sad” przed nami!

p.o. dyr. mgr Joanna Elżbieciak