Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej wznawia działalność

W poniedziałek, 11 maja 2020 r., wznawia działalność Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej po okresie zamknięcia ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

W pierwszym etapie otwarta dla użytkowników będzie Biblioteka Główna przy al. Jana Pawła II 24.

Zwroty i wypożyczenia będzie można realizować od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 17.00 (z przerwa techniczną na dezynfekcję 12.00-13.00).

Do odwołania nieczynna jest Czytelnia oraz Pracownia komputerowa.

Filie Biblioteki w Brodach, Leńczach, Przytkowicach i Stanisławiu Dolnym zostaną uruchomione w późniejszym terminie, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Decyzję o stopniowym otwarciu bibliotek na terenie gminy podjęto w porozumieniu z organem prowadzącym i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wadowicach, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników Biblioteki.

Wznowienie udostępniania zbiorów odbywać się będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z wytycznymi dla bibliotek opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju opublikowanymi 28.04.2020 r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

  1. Z Biblioteki Publicznej może korzystać tylko osoba zdrowa, tj. nie mająca objawów chorobowych i nie mająca kontaktu z osoba chorą.
  2. W pomieszczeniu Biblioteki może przebywać jeden czytelnik.
  3. Konieczne jest zachowanie zalecanego w przestrzeni publicznej dystansu - 2m w relacjach czytelnik-czytelnik i czytelnik-bibliotekarz.
  4. Osoba korzystająca z Biblioteki winna posiadać ochronę na usta i nos, wskazane rękawice ochronne.
  5. Przy wejściu do Biblioteki czytelnik musi zdezynfekować ręce. Środki dezynfekcyjne zapewnia Biblioteka.
  6. Oddawane książki będą poddawane kwarantannie, po jej upływie będą ponownie włączone do księgozbioru.
  7. Zniesiono wolny dostęp do półek – książki podaje bibliotekarz.
  8. Bibliotekarz obsługujący czytelnika ma założoną maseczkę ochronną lub przyłbicę oraz rękawiczki. Po obsłudze każdego czytelnika winien zdezynfekować ręce.
  9. Biblioteka nie świadczy usług reprograficznych i oprawy książek. Do odwołania nie przyjmujemy darów książkowych
  10. Czasowo nie ma możliwości korzystania z szatni i toalety w Bibliotece