Oszczędzam wodę, łapię deszcz

Gmina Kalwaria Zebrzydowska rozpoczęła prace nad wprowadzeniem pilotażowego programu ekologicznego "Oszczędzam wodę, łapię deszcz".

Celem programu będzie propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez montaż na budynkach gospodarstw domowych zbiorników na wodę.

Mieszkańcy będą mogli wykorzystywać wodę opadową na swojej posesji między innymi do podlewania ogrodu, trawnika, a tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód opadowych - co jest tym bardziej cenne w sytuacji istnienia zagrożenia suszą.

W najbliższym czasie projekt programu ekologicznego "Oszczędzam wodę, łapię deszcz", zostanie przedstawiony przez pomysłodawcę Radnym Rady Miejskiej, sołtysom do konsultacji.

Projekt zakłada wsparcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska mieszkańców, w zakupie naziemnych zbiorników na wodę opadową.