Przygotowania do otwarcia Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, przygotowuje się do bezpiecznego udostępniania zbiorów. W utrzymującym się nadal stanie zagrożenia epidemiologicznego najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo pracowników i użytkowników bibliotek, a także powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W związku z tym informujemy, że 4 maja nie otwieramy jeszcze Biblioteki.

O terminie otwarcia i zakresie świadczonych usług będziemy Państwa informować.

 

 

 


Z poważaniem

Bogusława Moskała

Dyrektor Biblioteki w Kalwarii Zebrzydowskiej