Księga Ksiąg, czyli Tydzień Biblijny 2020

W tym roku przeżywamy wraz z całym Kościołem w Polsce XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Trwa on od niedzieli 26 kwietnia do soboty, 2 maja. Tygodniowi Biblijnemu towarzyszą słowa z Ewangelii św. Jana: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36). Są one nawiązaniem do roku duszpasterskiego, w którym przeżywamy tajemnicę Eucharystii, jako misterium wiary.

Tydzień Biblijny rozpoczęła Niedziela Biblijna i Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Jego lekturą była Ewangelia według św. Mateusza. To, tym samym nawiązanie do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, zwanego też „Papieżem Świętej Księgi”, a tym samym Patrona Dzieła Biblijnego. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata wypełniając posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

Tydzień Biblijny jest okazją do sięgania po Biblię i odkrywania na nowo treści zawartych w tej Księdze Ksiąg.

W zbiorach Biblioteki Publicznej w Kalwarii mogą Państwo znaleźć różne wydania Biblii i jej opracowania.

Dla dzieci są to:

  • Biblia na zawsze (opracowanie Lois Rock; Kraków Wydawnictwo WAM 2014)
  • Biblia w opowieściach (na podstawie Pisma Świętego napisała Patricia J. Hunt; Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka 2003)
  • Biblia (tekst Anna Casalis; Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, 2006)
  • Biblia dla dzieci (tekst Piotr Krzyżewski; Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 2007)

Dla dorosłych czytelników:

  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu /w przekładzie polskim Jakuba Wujka, Lublin: Wydawnictwo Kurii Biskupiej,1985/
  • Biblia: Stary i Nowy Testament /redaktor nauk. Tadeusz Brzegowy; Częstochowa: Edycja Św. Pawła 2015/
  • Pismo Święte Nowego Testamentu /przeł. z grec. Seweryn Kowalski; Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX,1974/
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych / oprac. Zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich; Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum, 1971
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: Biblia Rodzinna /oprac. Kazimierz Romaniuk; Kraków: Wydawnictwo M, 2005/
  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z komentarzami św. Jana Pawła II /oprac. Kazimierz Romaniuk; Kraków: Wydawnictwo M, 2016

 

Specjalnie polecamy BIBLIĘ AUDIO, nowoczesne słuchowisko biblijne zrealizowane w latach 2015-2017, w którym wzięło udział ok. 500 osób, m.in. Jerzy Trela, Anna Dymna, Piotr Frączewski, Anna Seniuk, Teresa Lipowska, Piotr Adamczyk, Artur Żmijewski, Małgorzata Kożuchowska.

Ponieważ ze zbiorów Biblioteki nie można na tę chwilę korzystać bezpośrednio, pragniemy polecić Państwu wersje BIBLII AUDIO dostępną w Internecie. Ewangelię wg. św. Mateusza czyta Jerzy Trela.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZIAKIkXSek

Przy tej okazji warto też zajrzeć na stronę biblioteki cyfrowej POLONA gdzie zamieszczone są skany zabytkowych egzemplarzy Biblii.

https://polona.pl/search/?query=biblia&filters=public:1

 

 

Bogusława Moskała