Wsparcie przedsiębiorców

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirusa, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej opracowuje możliwości wsparcia przedsiębiorców oraz innych grup społecznych w tym trudnym okresie.


W dniu 16 kwietnia 2020 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej spotkanie dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Omówione zostały kwestie związane z ograniczeniem wydatków gminnych oraz wstrzymania się z wydawaniem środków z rezerwy celowej będącej do dyspozycji Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich w pierwszym półroczu bieżącego roku.

W związku z możliwością wsparcia przedsiębiorców w najbliższą środę odbędzie się spotkanie z Prezydium Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, na którym zostaną przedstawione propozycje pomocy dla firm, w razie konieczności zostanie ustalony termin posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W związku z ogłoszoną Małopolską Tarczą Antykryzysową Burmistrz Miasta wystąpił do Marszałka Województwa Małopolskiego o informację czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej może skorzystać z pakietu medycznego oraz na jakich warunkach mogą skorzystać przedsiębiorcy z pakietu przedsiębiorczości.

Ponadto Burmistrz Miasta wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremier Jadwigi Emilewicz oraz Ministra Finansów o możliwość wsparcia finansowego gminy w związku zaistniałą sytuacją kryzysową.