1 mln 391 tys. zł. dotacji na przebudowę dróg gminnych

Przygotowane przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały dotację z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości: 1 mln 391 tys. zł.

Dzięki pozyskanej dotacji zostaną przebudowane drogi w:

- Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Piłsudskiego na odcinku ok. 520 m.

- Zebrzydowicach - "Strona Proboszczowa"na odcinku 680 m.

Przyznana dotacja stanowi 50 % wartości zadania, które łącznie wyniesie 2 mln 816 tys. zł

 

Zrealizowane zostanie:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na odcinku ok. 520 m. - dotacja w wysokości 536.821,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano kompleksową przebudowę ulicy na całym odcinku, w zakresie budowy chodnika, przebudowy i remontu nawierzchni jezdni, remontu zjazdów i skrzyżowań oraz budowy elementów uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.

Całkowity planowany koszt zadania: 1.073.642,33 zł z czego udzielona dotacja w wysokości 536.821,00 zł stanowi blisko 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

"Przebudowa drogi gminnej w Zebrzydowicach "Strona Proboszczowa" na odcinku ok. 560 m - dotacja w wysokości 854 920,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi gminnej wzdłuż Cedronu na odcinku od Kościoła Św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach do mostu koło boiska sportowego, w zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej, poszerzenia jezdni, remontu zjazdów oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowity planowany koszt zadania: 1.743.926,59 zł z czego udzielona dotacja w wysokości 854.920,00 zł stanowi blisko 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.