Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

[BIP] Zarządzenie nr 230/2020 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowiska dyrektorów szkół samorządowych