Informacja wyborcza

Informacja Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.


W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz. 184), na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

  1. Słupy ogłoszeniowe zlokalizowane na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicach: Targowej, Sądowej, Stolarskiej, przy Al. Jana Pawła II i w Rynku.
  2. Tablice ogłoszeń zlokalizowane na terenie miasta: Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Targowa, ul. 11 Listopada, ul. Floriana, ul. Sowińskiego.
  3. Tablice ogłoszeń zlokalizowane na terenie wiejskim w sołectwach: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Bugaj, Brody, Zebrzydowice, Zebrzydowice-Bieńkowice, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Podolany, Leńcze, Przytkowice, Stanisław Dolny, Stanisław Dolny Dolany.