Obwieszczenia o wyłożeniu spisów i kart inwentaryzacyjnych nieruchomości

Obwieszczenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych nieruchomości położonych w Leńczach, Przytkowicach, Brodach, Bugaju, Zarzycach Małych w związku z działaniami zmierzającymi do ich komunalizacji

 

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonej w Leńczach obejmującej działkę nr 2402/1 o pow. 0,0537 ha – w związku z działaniami zmierzającymi do ich komunalizacji

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1725659

 

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonych w Przytkowicach obejmujących działkę nr 612/2 o pow. 0,0486ha, nr 1613 o pow. 0,0129ha, nr 1617 o pow. 0,0716 ha, nr 1620 o pow. 0,0349 ha, nr 1621 o pow. 0,0964 ha – w związku z działaniami zmierzającymi do ich komunalizacji

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1725684

 

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjne nieruchomości położonych w Brodach obejmujących działkę nr 2814/1 o pow. 0,3834 ha oraz nr 2814/2 o pow. 0,0101 ha - w związku z działaniami zmierzającymi do ich komunalizacji

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1725687

 

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu i kart inwentaryzacyjnych nieruchomości położonej w Bugaju, obejmującej działkę nr: 585 o pow. 0,0824 ha – w związku z działaniami zmierzającymi do jej komunalizacji

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1725692

 

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjne nieruchomości położonych w Zarzycach Małych obejmujących działki nr: 563/1 o pow. 0,0014 ha, 563/2 o pow. 0,0529 ha, 571/1 o pow. 0,0020 ha, 571/2 o pow. 0,0553 ha – w związku z działaniami zmierzającymi do ich komunalizacji

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1725702

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej