Analiza funkcjonowania Ochotniczych Staży Pożarnych

W  Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Augustyna Ormantego z Prezesem Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP Tadeuszem Chrostkiem oraz Komendantem Miejsko-Gminny Związku OSP RP Stanisławem Brózdą. Tematem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska. Spotkanie było też okazją do złożenia podziękowań wszystkim druhom za ich bezinteresowną pomoc jaką niosą potrzebującym.

Analizie poddano czynniki rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz funkcjonowanie OSP z terenu gminy:
- Ilość działań ratowniczo-gaśniczych
- Gminne oraz powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe,
- Organizacja zawodów sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym oraz powiatowym,
- Udział strażaków-ochotników w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz kursach KPP

Stwierdzono, że stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działalność Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska należy uznać za dobrą. jednak w dalszym ciągu należy prowadzić współpracę ze środowiskami i organizacjami społecznymi, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP Stanisław Brózda przedstawił sprawozdanie za 2019, do najważniejszych działań i zajęć druhów ze wszystkich OSP należało:

 1. Szkolenie podstawowe część I,II
 2. Turniej Halowy MDP Witanowice
 3. Powiatowy Turniej MDP Młodzież zapobiega pożarom
 4. 27 kwietnia Gminne Ćwiczenia taktyczno-bojowe (Konwent o Bonifratrów w Zebrzydowicach)
 5. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze (wrzesień w Kalwarii Zebrzydowskiej)
 6. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wadowicach
 7. Zabezpieczenie uroczystości kościelnych :Wielki Tydzień, Wniebowzięcie, Zjazd Rodzin (gościliśmy Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę)
 8. Braliśmy udział w Świętach Patriotycznych
 9. Zabezpieczenie wyścigu kolarskiego TOUR de Polonge
 10. Inspekcja gotowości bojowej: trzy jednostki plus jedna
 11. Kontrola stanu przygotowań do działań ratowniczych
 12. W okresie listopada przeprowadziliśmy szkolenie Pierwszej Pomocy Medycznej (recertyfikacji dla 47 druhów)
 13. Działania ratownicze
 14. W dniach 14-27.07 2019 r. odbyły się XXII Między Narodowe Zawody MDP CTiF Martiginy Suesse 2019 dziewczęta zdobyły V miejsce.