Inwestycje w Przytkowicach i Barwałdzie Średnim

Rozpoczęte jeszcze w 2019 roku inwestycje, które prowadzi Gmina Kalwaria Zebrzydowska przebiegają zgodnie z planem. W Przytkowicach prowadzona jest inwestycja polegająca na wymianie dachu na budynku szkoły, natomiast w Barwałdzie  Średnim  prowadzona jest rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej.

W Barwałdzie Średnim prowadzone są prace związane z rozbudową i przebudową zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim.

Przeprowadzone zostały roboty demontażowe, roboty konstrukcyjno – budowlane, wykonana została instalacja elektryczna, woodno-kanalizacyjna i  gazowa. Trwają roboty związane z dostosowaniem obiektu do wymogów osób niepełnosprawnych, wykonanie dojścia do budynku.
Kolejny etap stanowić będzie wykonanie instalacji solarnej i wentylacyjnej, a także roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu. Budynek zostanie gruntownie zmodernizowany, tak by mógł jak najlepiej służyć  lokalnej społeczności.

Przypomnijmy, że złożony przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska wniosek pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim” – otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymana kwota wsparcia to 871 tys. 763 zł. Zakończenie prac zaplanowano na 30 czerwca 2020 r.

Natomiast w Przytkowicach w Szkole Podstawowej prowadzony jest remont dachu. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejących elementów dachu, - wymiany krokwi, deskowania ołacenia, - wykonania obróbek blacharskich, - wykonania docieplenia kominów, - wykonanie pokrycia dachowego, - wykonanie instalacji odgromowej zewnętrznej.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace przebiegają zgodnie z planem, remont pokrycia stanowi I etap  prac w Szkole Podstawowej w Przytkowicach II etap stanowić będzie termomodernizację budynku po wcześniejszym pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz.

31 stycznia br. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty zwizytował i dokonał oceny prac w Barwałdzie Średnim i Przytkowicach wraz pracownikami Urzędu Miasta. W rekonesansie w Przytkowicach udział wzięli także radni: Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, sołtys Kazimierz Targosz, dyrekcja Szkoły w Przytkowicach, wykonawca i inspektor nadzoru.  Natomiast w rekonesansie w Barwałdzie Średnim udział brali: radny Wiesław Łuczak, sołtys Pan Paweł Odrobina i dyrekcja szkoły.