Walne Zebranie OSP Przytkowice

18 stycznia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytkowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:  Pani Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP, Pan Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Pan Filip Kaczyński  Poseł na Sejm RP, przedstawiciel PSP w Wadowicach bryg. inż. Jerzy Leśniakiewicz, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie  druh Antoni Kwarciak  ,Pan Piotr Janusiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Radni Robert Rudecki i Wiesław Rudecki, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego  Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, Sołtys Przytkowic Kazimierz Targosz, Ksiądz Proboszcz z Parafii Przytkowice, Druhny i Druhowie z OSP Przytkowice, oraz zaproszeni goście.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2019 oraz plan pracy OSP na rok 2020.

W minionym roku 2019 Jednostka zakupiła sprzęt strażacki, artykuły medyczne, paliwo, artykuły gospodarcze, umundurowanie, oraz części samochodowe.

Zostało wyremontowane zaplecze bojowe i Sala szkoleniowa OSP Przytkowice. Koszt całkowity zadania 30 000,00 zł.

Wyjazd Drużyny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  OSP Przytkowice na Międzynarodowe Zawody CTiF 2019 do Szwajcarii w okresie od 14-21 lipca 2019 r. W Zawodach uczestniczyło około 50 zespołów z całego świata.

Ogromny sukces naszej drużyny – zajęły wysokie

5 miejsce w klasyfikacji generalnej kategorii dziewcząt,

15 miejsce w klasyfikacji ogólnej (open),

1 miejsce w grze terenowej oraz 3 miejsce w prezentacji narodów.

Dofinansowano wyjazd na Zawody w wysokości 39 13,93 zł.

W pomoc w organizacji wyjazdu zaangażowało się również Województwo Małopolskie – otrzymano grant w wysokości 10 000,00 zł,

W niedzielę 22 września 2019 r.  na stadionie MKS Skawa w Wadowicach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach tych grupa drużyny z OSP Przytkowice zajęły:

I miejsce Grupa MDP dziewcząt  (10-16 lat),

I miejsce Grupa MDP chłopcy  (10-16 lat),

I miejsce Grupa C kobiety.

W dniu 1 grudnia 2019r. W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach przeprowadzone zostały „I Powiatowe Zawody Halowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Przytkowice 2019” dotowane przez Urząd kwotą 7 000,00 zł.

Przedstawiciele OSP Przytkowice wraz z dziewczętami MDP  w dniu 6.10.2019 r. uczestniczyli  w Małopolskiej Gali Strażackiej, która odbyła się w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

24 listopada 2019r. Ochotnicza Straż Pożarna w Przytkowicach oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zorganizowało czwartą Akcję Honorowego Oddawania Krwi. W akcji zarejestrowano 40 krwiodawców, a krew oddało 34 krwiodawców.

Na działalność bieżącą w roku 2020 przyznano jednostce środków w wysokości 43 000,00zł.