Obowiązek ewidencji zbiorników bezodpływowych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy i miasta Kalwaria Zebrzydowska wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne będą w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w pokoju nr 14, a także na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl.

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Pobierz plik w formacie DOC Pobierz plik w formacie PDF Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy również, że pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, w 2020 roku rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników - podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289).

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289) - Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ)

Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy POŚ, Burmistrz może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:
1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nazwa firmy, imię i nazwisko

Adres i telefon

UNIMARK Spółka z o.o.

ul. Niwy 38 34-100 Wadowice
33 823 42 89
33 873 98 32

Rampul

Stryszów331, 34-146 Stryszów
504739351
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WC SERWIS Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
32 278 45 31
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

EKO BART-MAR S.C

Izdebnik 210,
34-144 Izdebnik
695 665 615
663 668 640
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Paweł Wyroba

Przytkowice 192, 34-141Przytkowice
604-586-571

KRIS-TRANS-EKO Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Wiercimak

ul. Karmelicka 55,
34-100 Wadowice
694 901 331

Przedsiębiorstwo Usług transportowych, Zdzisław Putek

ul. Siarczana 24,
30-432 Kraków
12 266 69 01

DREWMER Grzegorz Meres

os. Pod Skarpą 23/56
34-100 Wadowice
692 932 447
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KALTEKS sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 16, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
33 876 61 36
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.