Konkurs ofert - kultura fizyczna i sport

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego organizacje do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

[BIP] Zarządzenie nr 183/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Herb Kalwarii Zebrzydowskiej