Trzy przejścia dla pieszych bezpieczniejsze

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wykonała prace polegające na doświetleniu trzech przejść dla pieszych przy drodze krajowej DK52 w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Jagiellońskiej i dwóch przejść w miejscowości Brody.

Wartość prac wyniósł 72 tys. zł. Zadanie to jest współfinansowane przez GDDKiA w Krakowie w wysokości 70% wartości zadania.