Sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska otrzymały z rąk Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, sprzęt strażacki o łącznej wartości 28 tys. zł, zadanie to zostało współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na kwotę 14 tys. zł.

 

 

W ramach wniosku  „Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez zakup niezbędnego wyposażenia na zapewnienie gotowości bojowej: OSP Leńcze, OSP Brody, Osp Zarzyce Wielkie i OSP Kalwaria Zebrzydowska” jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały wsparcie w wysokości 27.693,45 zł, a kwota  dofinansowania z WFOŚIGW  wyniosła  13.809,83 zł

- OSP Leńcze otrzymały: Dwa komplety Odzieży ochronnej  do działań bojowych wraz z obuwiem, hełmem i rękawicami, a także trzy ubrania koszarowe, na kwotę - 6 327,12 zł

- OSP Brody otrzymały: Parawan ratowniczy, Detektor prądu przemiennego, 2 szt. Radiotelefon nasobny, 2 komplety Mundurów galowych, Siodełko wężowe na łączną kwotę - 7 236,09 zł

- OSP Zarzyce Wielkie: otrzymały -  trzy komplety Odzieży ochronnej do działań bojowych wraz z obuwiem, hełmem i rękawicami – na kwotę 8 494,38 zł

- OSP Kalwaria Zebrzydowska, otrzymała: Odzież ochronna, Radiotelefon analogowo-cyfrowy nasobny na kwotę - 4 332,06 zł

Dodatkowo w ramach wniosku „Zapewnienie gotowości Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Brody poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” – został zakupiony sprzęt dla MDP OSP Brody – Hydronetka x 2 i 6 szt. Koszul MDP.