Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy [18.11.2019]

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Kalwaria Zebrzydowska, 24.10.2019 r.

BR.0012.8.2019.A

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu oraz planami inwestycyjnymi na rok 2020.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku „Stare Kino” przy ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zadora