XI Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [26.09.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.09.2019 r.

BR.0002.11.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) - zwołuję na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 XI Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o objęcie w 2019 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych, o których umowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
6. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Do pobrania:
Projekty uchwał (zip, 1,711.96KB)