Informacja o udostępnieniu spisów wyborców

Uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Referat Ewidencji Ludności – pokój nr 6, (I piętro) w dniach: 23 września – 4 października 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 20.09.2019 r.

Sekretarz Gminy
Renata Borończyk