400 tysięcy złotych na nową karetkę dla ZZOZ w Wadowicach

Ta wiadomość ucieszy mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej i całego powiatu wadowickiego. 13 września br. na terenie Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Z. sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przekazała symboliczny czek na 400 tysięcy złotych na zakup nowej karetki, która będzie stacjonować w tym mieście.

Kalwaria Zebrzydowska jest najbardziej oddaloną placówką od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wadowicach. Znajdują się tutaj liczne obiekty kultu religijnego, co przekłada się na duży ruch turystyczny i pielgrzymkowy, i większe niż w innych regionach ryzyko sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Stąd decyzja, że m.in. do tej miejscowości trafi ambulans zakupiony w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia „Programu wymiany ambulansów”. Elektroniczną umowę na dofinansowanie zakupu auta (ambulansu systemowego typu C) z panią sekretarz stanu podpisała Beata Szafraniec, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

- Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by w znacznym stopniu odświeżyć flotę karetek - mówiła Józefa Szczurek-Żelazko. - Nie bez znaczenia jest fakt, że od 1 kwietnia weszła ważna zmiana jeśli chodzi o ratownictwo medyczne i od tej daty ratownictwo w Polsce ma charakter publiczny. Rząd podjął taką decyzję, aby ratownictwo medyczne było gwarancją ciągłości udzielania świadczeń. W systemie wyszło, że w Kalwarii jest najstarsza jeżdżąca karetka w powiecie wadowickim, także dlatego tu jesteśmy. Chciałabym podkreślić, że te środki, które trafiają do szpitali i do podmiotów leczniczych poprawiają jakość świadczeń nie tylko w ratownictwie. To się dzieje dzięki dobrej współpracy z samorządami, które tutaj reprezentuje przewodniczący sejmiku Rafał Bochenek i radny Filip Kaczyński – dodawała J. Szczurek-Żelazko.

- Świętych Mikołajów nigdy nie jest za dużo. Kolejna karetka trafia do tzw. Małopolski Zachodniej i z tego co widzieliśmy w wykazie wszystkie szpitale w tym regionie otrzymują nowe ambulanse – podkreślał z kolei obecny na wydarzeniu wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Łącznie w ramach „Programu wymiany ambulansów” Ministerstwo Zdrowia przyznało dotacje na zakup 200 nowoczesnych karetek. Ich kupno pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.

 

Powiat Wadowicki