Tak wiele już zrealizowano, a możemy jeszcze więcej!

 

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” od 2017 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Z dotacji skorzystało wiele przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej  z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020 z udziałem środków EFRROW.

Przeprowadzono nabory na Projekty Grantowe, dzięki którym stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i w ramach zaplanowanych działań odbyło się wiele szkoleń i spotkań dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów. Powstało wiele miejsc rekreacyjnych, place zabaw , siłownie, wyposażono kuchnie i sale świetlicowe przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych gmin. Dzięki przeprowadzonym działaniom najmłodsi mieszkańcy z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny,  osoby dorosłe mogły włączyć się wiele ciekawych zajęć i spotkań  poszerzając swoje zainteresowania.

Przed nami kolejne nabory dla przedsiębiorców  na przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki,  w tym agroturystyki  oraz Rozwój działalności gospodarczej.

Dla organizacji pozarządowych mamy jeszcze środki na realizację zadań na przedsięwzięcia:

- Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowymi obszaru LGD.

-Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej  oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

-Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej  infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty" .

Już dziś zachęcamy do współpracy z LGD w celu wypracowania ciekawych pomysłów, opracowania wniosków, przygotowania dokumentacji naborowej.

W biurze LGD Gościniec 4 żywiołów prowadzone są bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskania dotacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

tel./fax (33) 843 62 18    e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata2014-2020