Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III - aktualizacja

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do godz. 17.00 dnia 16.09.2019 r.

Natomiast 18.09.2019 r. o godz. 13.00 w drodze losowania wyłonieni zostaną członkowie komisji - jak w załączonej informacji Komisarza Wyborczego w Krakowie III.

 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 16 września 2019 r.
zmieniająca informację z 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Kalwaria Zebrzydowska obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 9, w liczbie 3,

- Nr 12, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 3.

W dniu 18.09.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 7

- Nr 13

- Nr 14

- Nr 15.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda

 

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Kalwaria Zebrzydowska obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 września 2019 r. do godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w §1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 §7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 3

W dniu 18 września 2019 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 §7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 7
- Nr 13
- Nr 14
- Nr 15.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda