Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Burmistrz Miasta zaprasza do udziału w konferencji/szkoleniu „Gender-queer, jako nowa/pełzająca ideologia niszcząca człowieka i rodzinę”, która odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 13:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki „Stare Kino”, Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 4.

 

Celem konferencji jest:
uświadomienie zagrożeń wynikających z ideologii gender-queer,
wypracowanie i zastosowanie środków zaradczych,
zneutralizowanie nieprawdziwych i manipulatorskich przekazów (narracji), skłaniających do przyjęcia irracjonalnego obrazu świata i człowieka zgodnego z ideologią gender-queer

Adresatami spotkania są: pracownicy samorządowi, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, katecheci, osoby duchowne, rodzice, oraz wszyscy zainteresowani tematyką.