Rozpoczęto prace nad budżetem na rok 2020

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej niniejszym informuje, że przystępujemy do prac przygotowawczych w zakresie opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok.

W związku z powyższym uprzejmie proszę mieszkańców miasta i gminy o składanie wniosków i propozycji do projektu budżetu bezpośrednio do radnych Rady Miejskiej, sołtysów oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Radni Rady Miejskiej, sołtysi, przewodniczący Zarządów Osiedli oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązani są do przedłożenia wszystkich propozycji do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 15.10.2019 r.

Jednocześnie prosi się instytucje kultury i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną do składania propozycji do budżetu na 2020 rok do dnia 30.09.2019 r.

Wszystkie wnioski należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta pokój nr 1.

Wnioski te zostaną poddane szczegółowej analizie przy pracach związanych z projektem budżetu i w miarę możliwości finansowych gminy uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 rok.

 

Burmistrz Miasta
dr hab. inż. Augustyn Ormanty