4 mln 132 tys. zł dotacji na realizację zadań drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Złożone przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski o dofinansowanie dwóch odcinków dróg: Przebudowa drogi gminnej Leńcze-Przytkowice na odcinku 1,4 km., Przebudowa ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na odcinku 500 m., zostały ocenione pozytywnie i otrzymają wsparcie finansowe w wysokości ponad 4 mln 132 tys. zł.

Wnioski zostały wysoko ocenione, wcześniej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, spotkał się Dyrektorem Jackiem Gołdą i Zastępcą Dyrektora Sławomirem Dylem – kierownictwem Wydziału Rolnictwa, który obsługuje Fundusz Dróg Samorządowych, już wtedy informowaliśmy, że wnioski przeszły już ocenę formalną, a teraz otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie merytorycznej.

W związku ze złożonymi wnioskami w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota ponad 4 mln 132 tys. zł stanowi 80 % wartości całkowitych zadań.

W najbliższych dniach nastąpi uroczyste przekazanie dotacji.