IX Sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej [27.08.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.08.2019 r.

BR.0002.9.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmian.) - zwołuję na dzień 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.30 IX Sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2019-2025.
5. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w Budynku „Stare Kino” w Kalwarii Zebrzydowskiej - ul. Mickiewicza 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz