Zawiadomienie Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach na kadencję 2020-2023

 

Zawiadomienie
Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Wadowicach na kadencję 2020-2023
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach na kadencję 2020-2023 informuje, że w dniu 19 sierpnia 2019r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 17 (II piętro) odbędzie się posiedzenie Zespołu, którego przedmiotem będzie przygotowanie opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

Przewodniczący Zespołu
do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Wadowicach
na kadencję 2020-2023

Zbigniew Kochan