Posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli

 

Doraźna Komisja Statutowa
do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli.

Kalwaria Zebrzydowska, 12.08.2019 r.

BR.0012.ST.3.2019

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień
19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 posiedzenie Doraźnej Komisji Statutowej
do opracowania Statutów Sołectw i Osiedli, z następującym porządkiem posiedzenia:


1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Statutów Sołectw i Osiedli Gminy Kalwaria  Zebrzydowska.
3. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący Doraźnej
Komisji Statutowej do opracowania

Statutów Sołectw i Osiedli


Tadeusz Wilk