Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016

[31.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[10.12.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [16.12.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [16.12.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [29.12.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.12.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016

[10.12.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [29.12.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.02.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert [19.02.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.04.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zagospodarowanie ulicy 3-go Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie utrzymania zieleni

[27.10.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [05.11.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [04.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 3 zadania

[30.09.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [06.11.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [08.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 17 z 87