Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142

[26.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [20.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[15.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.04.2016] Informacja o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[13.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [10.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

[04.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [19.04.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.05.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich

[17.02.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.02.2016] Pytania i odpowiedzi [30.03.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 17 z 88