Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa drogi Na Sumerówkę w miejscowości Zebrzydowice w km 0+000 – 0+313

[27.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [16.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w zakresie: przebudowy jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów w m. Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+000 - 0+448

[20.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [22.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [28.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej

[10.02.2017] Zapytanie ofertowe [09.03.2017] Zawiadomienie o wyborze oferty

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Starej szkoły" w Brodach

 

czytaj dalej »

Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200

[27.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [13.02.2017] Informacja z otwarcia ofert [10.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.04.2017] ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 13 z 88