Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa części budynku szkoły w Leńczach w zakresie świetlicy i zaplecza

[09.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.11.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska..

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [31.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje [13.10.2017] Pytanie i odpowiedź oraz inne informacje [17.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [25.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [13.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 59 + 142 w m. Kalwaria Zebrzydowska polegająca na wprowadzeniu wyspy dzielącej (azyl dla pieszych) na jezdni, dod

[04.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [20.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[29.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [02.10.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [11.10.2017] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części od nr I do nr VIII [17.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 9 z 88