Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[09-10-2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

czytaj dalej »

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[03.10.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

czytaj dalej »

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[29.09.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2014/2015 z podziałem na 14 zadań

[25.09.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Remont i ocieplenie budynku komunalnego oraz przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza sportowego, z podziałem na 2 zadania

[22.09.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Strona 25 z 88