Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach zadania pn.: Przebudowa DW 953 w zakresie: budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowy jezdni i pobocza, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej...

[15.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [04.08.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.08.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[14.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [24.07.2015] Pytania i odpowiedzi [24.07.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.07.2015] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[27.05.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [01.07.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Brody-Zebrzydowice w km 1+123 - 1+325 w miejscowości Brody

[07.05.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [09.06.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.06.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[27.03.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [28.04.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.05.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 21 z 90