Rodzice na medal

W dniu 25.03.2019r. wraz z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Oświęcimiu Panem Pułkownikiem Andrzejem Bandołą, Burmistrz  Miasta wręczył srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, nadanych przez Ministra Obrony Narodowej, rodzicom z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, których co najmniej trzech synów odbyło zasadniczą służbę wojskową.

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, nadanych przez Ministra Obrony Narodowej otrzymali:

Państwo Ewa i Stanisław GODAWA.

Państwo Danuta i Andrzej JAROSZ.

Pani Emilia KUKUŁA.

Pani Anna BRÓZDA.

Pani Krystyna BALCER.

Pan Jan ŻAK.

Burmistrz Miasta, przekazał życzenia, mówiąc „Mam zaszczyt wyrazić słowa najwyższego uznania i szacunku za trud, jaki Państwo włożyliście w patriotyczne wychowanie synów, czego dowodem jest odbyta przez nich zasadnicza służba wojskowa. Niech ta uroczystość będzie okazją do złożenia Państwu życzeń dobrego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny, będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i radości".