Walne zebranie sprawozdawcze OSP Przytkowice

W dniu 18 stycznia w Domu Strażaka w Przytkowicach odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Piotr Janusiewicz, radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach bryg.  Paweł Kwarciak, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Bartłomiej Kowalski sołtys Przytkowic: Kazimierz Targosz, Ksiądz Proboszcz z Przytkowic, druhny i druhowie z OSP Przytkowice oraz pozostali zaproszeni goście.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2018. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2019. Na działalność bieżącą w 2018 r. OSP w Przytkowicach przyznano: 43.000.00 zł.

Do chwili obecnej OSP zakupiła: sprzęt strażacki, artykuły medyczne, paliwo, artykuły gospodarcze, umundurowanie oraz części samochodowe. W miesiącu listopadzie OSP w Przytkowicach przystąpiła do programu „Bezpieczna Małopolska 2018” w ramach którego otrzymała dotację z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 10.000.00 zł. na zakup poduszek pneumatycznych szt. 2

W dniu 19.11.2018r. do Urzędu wpłynęła prośba Prezesa OSP  w Przytkowicach o dofinansowanie remontu boksu garażowego pod jeden  z pojazdów pożarniczych Marki Mercedes Sprinter w wysokości 10.000.00 zł.

Druhowie z OSP w Przytkowicach w ostatnich latach zostali mistrzami na szczeblu Gminy, Powiatu, Województwa oraz zajęli czołowe miejsca na zawodach krajowych.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Przytkowicach (sekcja dziewcząt) została zakwalifikowana do udziału w olimpiadzie drużyn pożarniczych w Szwajcarii, w dniu 10 grudnia 2018 roku Naczelnik OSP  w Przytkowicach wystąpił z prośba do Burmistrza o zabezpieczenie kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem ich na organizację i wyjazd Młodzieżowej Drużyny  Pożarniczej.