Rada Społeczna SP ZOZ

Odbyło się  spotkanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.Tematyka spotkania dotyczyła bieżącego funkcjonowania SPZOZ a także przedstawiono problem w zapewnieniu dyżurów całodobowych aptek funkcjonujących na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej.

W związku z tym zorganizowane zostanie spotkanie Rady Społecznej SPZOZ z właścicielami aptek funkcjonujących na terenie gminy oraz radnymi powiatowymi z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.