Wizyta posła Edwarda Siarki

W Kalwarii Zebrzydowskiej na zaproszenie Burmistrza Miasta gościł Edward Siarka Poseł RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Pana Posła zapoznano z funkcjonowaniem jednostek OSP z terenu gminy, zwrócono się też z prośbą  pomoc w zakupie  samochodu ratowniczo-bojowego  dla OSP Kalwaria Zebrzydowska. Zwizytowano także OSP Kalwaria Zebrzydowska i OSP Przytkowice.

Warto dodać w tym miejscu, że od lipca zeszłego roku średni samochód ratowniczo -gaśniczy marki STAR 266 (rocznik 1989), który jest w posiadaniu OSP Kalwaria Zebrzydowska jest wycofany z podziału bojowego ze względu na fatalny stan wyeksploatowania oraz trwałe uszkodzenia  i utrudnioną diagnostykę usterek.

OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2017 wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych, pokazów oraz zabezpieczeń 278 razy, co uplasowało ją na 3 miejscu w województwie Małopolskim. Samych akcji ratowniczo – gaśniczych w których jednostka z Kalwarii Zebrzydowskiej brała udział było 174. Należy zaznaczyć, że terenem działania OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej jako jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest cały powiat Wadowicki. Ponadto pozostałe samochody ratowniczo – gaśnicze należące do tej jednostki (GCBARt Man 2000r. oraz  SLKw Lublin 1999r.) coraz częściej ulegają awarią, przez co często dochodzi do sytuacji gdy druhowie muszą wycofywać z podziału bojowego jedyny sprawny pojazd ratowniczo – gaśniczy Man, wyposażony w zbiornik z wodą.

W takich sytuacjach pozostaje im tylko do dyspozycji wyłącznie lekki samochód kwatermistrzowski marki Lublin, który nie posiada zbiornika z wodą oraz mocowań na sprzęt ratowniczy. Druhowie z Kalwaryjskiej jednostki co rok zabezpieczają uroczystości kościelne przy Kalwaryjskim Sanktuarium w których łącznie bierze udział ok. jednego miliona pielgrzymów. Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska znajduje się ok. 2 tys. zakładów z sektora przemysłu meblarskiego oraz skórzano – obuwniczego, w zakładach tych ze względu na stosowane materiały produkcyjne istnieje wysokie realne zagrożenie pożarowe.

 

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska funkcjonuje  9 jednostek OSP.

3 jednostki OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Przytkowicach oraz w Zebrzydowicach należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Fundusz jaki Gmina zabezpiecza na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek w 2018 roku sięga prawie w 1 mln.

Stan osobowy Gminnych OSP przedstawia się następująco:

1. OSP w Kal. Zeb. – 34 druhów.

2. OSP w Brodach – 34 druhów.

3. OSP w Leńczach – 23 druhów.

4. OSP w Zarzycach Wielkich – 26 druhów.

5. OSP w Przytkowicach – 72 druhów.

6. OSP w Stanisławiu Dolnym – 40 druhów.

7. OSP w Zebrzydowicach – 42 druhów.

8. OSP w Barwałdzie Górnym – 43 druhów.

9. OSP w Bugaju – 18 druhów.

RAZEM WSZYSTKIE OSP LICZĄ 332 DRUHÓW.

Najważniejsze inwestycje dotyczące prawidłowego funkcjonowania OSP na terenie Gminy, w latach 2017 i 2018 to:

 1. Remont centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców CO w budynku OSP w Leńczach za kwotę prawie 150 tys. zł.
 2. Zakup samochodu pożarniczego marki RENAULT MIDLUM 4x4 dla OSP w Stanisławiu Dolnym za kwotę prawie 400 tys. zł.
 3. Zakup samochodu pożarniczego marki KAMAZ dla OSP
  w Brodach za kwotę również prawie 400 tys. zł.
 4. Remont obiektu OSP w Barwałdzie Górnym prawie za kwotę 240 tys. zł.
 5. Remont centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców CO w budynku OSP w Zarzycach Wielkich za kwotę prawie 40 tys. zł.
 6. Remont obiektu oraz garaży w OSP w Zebrzydowicach za kwotę 50 tys. zł.
 7. Remont garaży w OSP w Przytkowicach za kwotę 10 tys. zł.

Wszystkie jednostki OSP biorą aktywny udział  w pozyskiwaniu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Województwa Małopolskiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach konkursów:

 1. Bezpieczna Małopolska.
 2. Małopolskie Remizy.
 3. Bezpieczny Strażak.
 4. I inne.

Druhowie z OSP w Przytkowicach w ostatnich latach zostali mistrzami na szczeblu Gminy, Powiatu, Województwa oraz zajęli czołowe miejsca na zawodach krajowych. Zostali zakwalifikowani do udziału w olimpiadzie drużyn pożarniczych w 2019 roku w Szwajcarii. Z roku na rok coraz więcej druhów bierze udział  w szkoleniach specjalistycznych oraz medycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Wadowicach oraz Ośrodki Szkolenia Medycznego. Można z wielkim spokojem stwierdzić, że druhowie oraz będący w ich dyspozycji sprzęt ratowniczy w pełni zabezpieczają ład i porządek nie tylko terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska ale również w sąsiednich Gminach.