W Skawinie o połączeniach komunikacyjnych

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wraz z przedstawicielami gminy z Przytkowic, Leńcz, Podolan Zarzyc Wielkich spotkał się z Burmistrzem Skawiny. Rozmawiano o możliwości przedłużenia linii autobusowej nr 263 Skawina-Wola Radziszowska do miejscowości Leńcze.