Zebranie wiejskie sołectwa Zebrzydowice

W dniu 9 grudnia 2018 roku odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zebrzydowice, w którym wzięli udział mieszkańcy Zebrzydowic.

W spotkaniu udział wzięli Augustyn Ormanty - Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Marcin Ożóg - Radny Rady Miejskiej, Ireneusz Kowalczyk - Sołtys wsi Zebrzydowice.

Po sprawozdaniu z realizacji wniosków podjętych na poprzednim zebraniu, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przedłożył zebranym  informację z realizacji zadań z zakresu: rolnictwa, drogownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej, oświaty, promocji i pozyskiwania środków unijnych, OSP, pomocy społecznej.

Podczas spotkania poruszono najważniejsze zagadnienia odnośnie drogownictwa, ochrony środowiska, jak również szkolnictwa i sportu.