Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto pracowników pomocy społecznej. W okolicznościowym spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej udział wziął Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty przekazując pracownikom MOPS wiele ciepłych słów i podziękowań za ich trudną, wymagającą pracę.

Burmistrz na ręce Pani Kierownik Doroty Pocztowskiej przekazał kosz róż a także wyrazy uznania i podziękowania dla Dyrekcji i pracowników Ośrodka za zaangażowanie w pracę wykonywaną na rzecz osób potrzebujących wsparcia, życząc wielu radości i osiągnięć w dalszej pracy zawodowej, prospołecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku. Jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych.